მისამართი: გმირ კურსანტთა 1, თბილისი, საქართველო, 0167 

E-mail: tlginbox@tpdc.ge

ტელ: (+ 995 32) 2 200 220 (4855)