საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს განათლების ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ამ მიზანს ემსახურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ როგორც უკვე განხორციელებული, ასევე, მიმდინარე, საკმაოდ წარმატებული რეფორმები. ბოლონიის წევრობა (2005 წლის მაისი) და იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტობა (2010 წლის იანვარი) ამ წარმატებებისა და მიღწევების საერთაშორისო აღიარების დასტურია.

განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების სრულყოფის მიზნით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2010 წელს დაიწყო ახალი პროექტის - ”ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად” ("Teach and Learn with Georgia") განხორციელება, რომელიც საქართველოში ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენის სწავლების განვითარებასა და ხელშეწყობას ითვალისწინებს. პროექტის წარმატებით განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი თაობებისათვის, რადგან ისინი უცხო ენის უკეთ დაუფლების კვალდაკვალ, აქტიურად გაეცნობიან და ეზიარებიან დასავლურ ღირებულებებსა და კულტურას.

Register
11.01.17
A Georgian Saying

An old Georgian saying that we like: სწავლა სინათლეა, უსწავლელობა - სიბნელე

(It translates as: "Learning is light, illiteracy is darkness.")


04.01.17
Happy New Year, and Merry Christmas
Warm wishes to everyone for the seasonal holidays.  (Christmas falls on January 7th in Georgia, because of the old calander that is still in use for the Georgian Orthodox church).

22.12.16
TLG Winner!

We're very proud to announce that one of our volunteers (Alexander Thatcher) was chosen as an Honourable Mention for the age group of 14-18 participants in the 2016 Global Folklorist Challenge for the Smithsonian Institution. Alexander's students' entries were judged to be "exemplary, standing out from submission around the world. The entry is recognized as an Honourable Mention on our site at http://challenges.epals.com/folklife2016/winners/ "

Alexander won a prize for his students and school from the Smithsonian Institute, and so we at TLG would like to extend a congratulations to him here as well.

Well done, and thanks for making a difference, Alexander!

https://www.youtube.com/watch?v=dRM79VGVeKk&feature=youtu.be